Your search results
Zverejnil admin on 18 júla, 2022
0

Na čo sa zamerať pri kúpe bytu

Pestrá ponuka na realitnom trhu umožňuje kúpiť byt každému. Nie každá kúpa však musí byť výhodnou investíciou. Príčinou zle investovaných peňazí býva najmä rýchly a nepremyslený nákup bez hlbšieho prieskumu trhu a detailnejšieho preverenia nehnuteľnosti.

Štúdie realitných expertov opakovane potvrdzujú, že kupujúci sa pri kúpe bytu zameriavajú hlavne na cenu, výmeru a lokalitu. Dobrá cena za veľký byt situovaný v lukratívnej lokalite nemusí na výhodnú kúpu stačiť. Pri kúpe je potrebné sledovať viacero kritérií, ktoré odhalia stav bytu a načrtnú jeho investičný potenciál. 

Pôvod a stav bytového domu

Vek bytu nezohráva dôležitú úlohu len z hľadiska jeho cenového ohodnotenia. Rok výstavby bytového domu má vplyv aj na stavebný a technický stav celého objektu vrátane zakúpeného bytu. S vekom a pôvodom bytového domu súvisí aj výber materiálov, z ktorých je postavený. Od toho nezávisí iba komfort a kvalita života, ale tiež energetická efektivita bytového domu a s tým spojená výška nákladov na energie v jednotlivých bytoch. 

Dispozícia a orientácia bytu

Kvalitu života a náklady na energie ovplyvňuje aj orientácia bytu a jeho dispozičné riešenie. Kým niekomu vyhovuje viac preslnený byt orientovaný na západ, iní sa budú cítiť pohodlne v byte s orientáciou na východ. V kombinácii s vhodnou dispozíciou sa pri zohľadnení tohto kritéria dá kalkulovať aj s možnosťou úspory za spotrebu tepla. Správna orientácia a ideálne umiestnené priečky dokážu počas zimy udržiavať teplo v byte a tým znižovať výdavky, ktoré vznikajú pri vykurovaní. V lete zas pomáhajú udržiavať chladnejšie prostredie a tým prispieť k zníženiu nákladov za elektrinu, ktorú spotrebuje klimatizácia.  

Technický stav nehnuteľnosti

K zníženiu nákladov na energie prispieva aj bezchybný technický stav bytu a bytového domu. Najmä pri obhliadke staršieho bytu je potrebné skontrolovať funkčnosť rozvodov a stav stien. Nie všetky poruchy je možné skontrolovať voľným okom. V takom prípade pomôže technická inšpekcia nehnuteľnosti, ktorej cieľom je odhaliť skryté poruchy ako poškodenia rozvodov či vykurovacej sústavy. Kompletná technická inšpekcia zároveň splní úlohu odbornej revízie, pri ktorej kupujúci zistí, či ho čakajú ďalšie výdavky spojené s opravami a rekonštrukciami.  

Právny stav nehnuteľnosti

Kým bezchybný technický stav je dôležitý kvôli bezpečnosti a funkčnosti bytu, dobrý právny stav umožní novému majiteľovi bezproblémové a plnohodnotné užívanie nehnuteľnosti. Byt zaťažený vecným bremenom alebo inými ťarchami sa ťažšie predáva, v horšom prípade sa ho nemusí podariť predať. Neusporiadané vlastnícke vzťahy sú problémom aj pri jeho prenájme. Vyhnúť sa takýmto komplikáciám dá náhľadom do listu vlastníctva, ktorý je možné nájsť na stránke katastrálneho úradu. List vlastníctva priamo z katastra je vždy aktuálny, čo nemusí platiť pri kópii listu vlastníctva predloženej predávajúcim.  

Susedia a sociálne pomery 

Niektorí kupujúci podceňujú význam susedských vzťahov a sociálnych pomerov v bytovom dome a v jeho najbližšom okolí. Hádky, kriminalita a zlé hygienické návyky nezhoršujú iba celkovú kvalitu života, ale aj vyhliadky na predaj nehnuteľnosti. O byt situovaný v takomto prostredí môže byť menší záujem. Odraziť sa to môže aj na konečnej cene bytu, ktorá bude v porovnaní s rovnakými bytmi v čistejších, bezpečnejších a pokojnejších lokalitách o pár stoviek až tisícok eur nižšia. 

Popri vyššie uvedených faktoroch je potrebné sledovať ďalšie kritériá ovplyvňujúce kvalitu života a investičný potenciál bytu. Z hľadiska lokality zohráva jednu z najdôležitejších úloh občianska vybavenosť a stav infraštruktúry. V snahe investovať do komfortného a štandardne vybaveného bytu vstupuje do hry veľkosť balkóna, vlastná pivnica a parkovacie miesto pri bytovom dome. Výber lokality a vybavenie bytu aj s jeho príslušenstvom následne ovplyvní potenciál zhodnotenia nehnuteľnosti pri jej predaji.

Compare Listings